تازادان انزلی

0
955
تازادان انزلی
تازادان انزلی

به قید قرعه یک نفر انتخاب شده و خم میشود تا بقیه افراد از روى او بپرند. این بازى دوازده مرحله دارد که در هر مرحله فرد پرنده باید حین پریدن جمله مشخصى را گفته وعملى طنزگونه و یا مهارتى انجام دهد.
نفر اول تا سوم فقط جملات را میگویند، نفرچهارم با گفتن جمله خود یک ضربه نیز میزند.پنجمى یک سنگ روى کمر فرد میگذارد، ششمى یک دست میپرد و سنگ را بر میدارد، نفرات هفتم، هشتم و نهم هنگام پریدن حرکاتى مانند فشار آوردن، ایستادن و تکان دادن را انجام میدهند، نفر دهم هنگام پریدن یک کلاه روى کمر فرد میگذارد، یازدهمى باید طورى بپرد که کلاه نیفتد، نفر دوازدهم بعد از پرش، کلاه را برداشته پرتاب می کند و همگی فرار می کنند شخص خم شده به دنبال کلاه رفته و آن را برداشته و سه دور دور خود می چرخد و به دنبال افرادی که فرار کرده اند می رود کلاه را به سمت آنها پرتاب می کند به هر کسی خورد آن شخص نوبت خم شدنش می شود و مراحل برای او تکرار می شود.
این بازى در مناطق مختلف داراى قواعد و ادبیات متفاوتى شده وغیر از شکل تک خرک، در شکل چند خرک نیز انجام مى شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید