بالابلندی

0
937
بالابلندی
بالابلندی

شرح بازی:شرکت کنندگان به قید قرعه، یک نفر را به عنوان گرگ انتخاب مى کنند که باید دنبال بچه هاى دیگر شرکت کننده بدود و آن ها را بگیرد. وقتى گرگ به یکى از بچه ها نزدیک شود او باید روى یک بلندى که یا از پیش معین شده و یا هر بلندى دیگر، برود و تا وقتى روى بلندى است گرگ نمى تواند او را بگیرد.اگر گرگ ،هر کس را پیش از رفتن روى بلندى بگیرد، گرگ مى شود و کار او را دنبال مى کند.
وقتى گرگ، دنبال افراد مى دود، دیگران شعر و یا رجز مى خوانند و در عین حال دقت میکنند که گرگ ناگهان هدفش را عوض نکند و آن ها را نگیرد. وقتى گرگ دارد دنبال یک فرد مى دود، دیگران نیز اشعارى مى خوانند مانند: گرگ بازى تنبلى هرگز مکن / جان من! خود رابه گوشه کز مکن در محیط هاى باز، مانند دشت و صحرا ممکن است به جاى بلندى، افراد با گچ یا زغال، دایره یا مربعى بکشند و درون آن را جاى امن اعلان کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید