الک دولک

0
1052
الک-دولک
الک دولک

شرح بازى: این بازى تقریباً در تمام مناطق ایران رواج دارد و لذا از قواعد مختلفى برخوردار است، شرکت کنندگان به دو دسته تقسیم مى شوند تیم آغازکننده به قید قرعه انتخاب مى شود. سرتیم دسته اول، به وسیله چوبى به طول حدوداً 80 سانتیمتر(الک)، چوب کوچک(دولک) را به سمت تیم مقابل پرتاب مى کند و الک را در کنار محل پرتاب مى گذارد.
دسته مقابل سعى مى کند چوب دولک را در هوا بگیرد، در این صورت، بازى به نفع آنها تمام مى شود و گروه ها جابجا مى شوند. درغیر این صورت، یک نفر از گروه دوم چوب دولک را بر مى دارد و به سمت الک پرتاب مى کند و سرتیم گروه اول سعى مى کند دولک را در هوا بزند اما اگر نتواند مانع به زمین افتادن دولک شود ، این بار نوبت آن بازیکن تمام شده و بازى را به یکى از یاران گروه خود واگذار می کند.
پس از برنده شدن ، هر عضو تیم برنده با الک، دولک را روى هوا میزند (مانند عمل روپایى در فوتبال). هر تعداد ضربه که بتواند به دولک بزند به همان تعداد مى تواند توسط الک، دولک را به دورتر پرتاب کند. همه اعضا این کار را کرده و پشت سر هم دولک را به منطقه دورتر م ىبرند. افراد بازنده باید از آخرین نقطه، تا نقطه شروع بازی، افراد برنده را کولى دهند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید