آیا قد دوره ی بزرگ سالی تحت تاثیر قرار می گیرد؟

0
1163
آیا قد دوره ی بزرگ سالی تحت تاثیر قرار می گیرد؟
آیا قد دوره ی بزرگ سالی تحت تاثیر قرار می گیرد؟

یکی از سوالات مهمی که غالبا توسط والدین، ورزشکاران و کارشناسان سلامت مطرح می شود، این است که آیا تمرینات شدید موجب کاهش قد نهایی کودک در دوره بزرگ سالی می شود. قد، تحت تاثیر ترکیبی از عوامل هم چون ژنتیک و عوامل محیطی است، و قد نهایی در دوره ی بزرگ سالی غالبا با استفاده از معادلات منبعث از قد والدین (میانگین قد والدین به اضافه ی 3 در پسران و منهای 3 در دختران) یا تخمین های مرتبط با زمان بسته شدن صفحات رشد به دست می آید. اگر چه اندازه قد بزرگ سالی معتبرترین شاهد است، اما در دخترانی که به طور طبیعی قد کوتاهی دارند، یا به طور ارثی تاخیر در بلوغ (یا هر دو) را تجربه می کنند، قد نهایی دوره ی بزرگ سالی از قد پیش بینی شده در اوایل دوره ی بلوغ کمتر نخواهد شد.
با وجود تغییرات زیاد قد پیش بینی شده در دوره ی بزرگ سالی، تیتنتز و همکاران وی گزارش کردند، قد نهایی پیش بینی شده برای بزرگ سالی (تخمین زده شده از میزان بسته شدن صفحات رشد)، طی دوره ی دو ساله ی تمرینات در ژیمناست های مونث نخبه کاهش می یابد. هیچ تغییری در قد نهایی پیش بینی شده برای دوره ی بزرگ سالی در شناگران مشاهده نشد. لیندهولم و همکاران وی نیز مشاهده کردند، قد نهایی کودک در 6 مورد از 21 ژیمناست مورد مطالعه، در یک دوره ی 5 ساله حدود 5/3 تا 5/7 سانتی متر کوتاه تر از میزان پیش بینی شده بر مبنای قد والدین بود. در ژیمناست ها، زیملیسکا و همکاران وی متوجه این نکته شدند که قد 7 نفر از 9 نفر ژیمناست مونث و 10 نفر از 16 نفر ژیمناست مذکر، تقریبا 1 تا 8 سانتی متر کوتاه تر از میزان پیش بینی شده بود. در گروه شاهد، وضعیت برعکس بود و قد اکثر آن ها بلند تر از میزان پیش بینی شده بود.
در سایر مطالعات انجام شده روی ژیمناست های مونث و مذکر، با وجود کاهش موقتی سرعت رشد در دوره ی بلوغ، هیچ کاهش نسبت قد نهایی بیش بینی شده مشاهده نشد. در 42 ژیمناست مونث بالغ که به مدت 5/9 (5/0 ±) سال تمرین کرده بودند و به طور میانگین 8 سال (5/1 تا 20 سال) بود که از ورزش ژیمناستیک کناره گرفته بوند، در مقایسه با افراد گروه شاهد هم سن، هیچ کاهشی در قد، طول تنه یا پاها گزارش نشد. این گزارش ها مجموعا نشان می دهند، قد نهایی بزرگ سالی ممکن است در برخی از ورزشکاران نخبه دچار مشکل شود. موارد میانگین گزارش شده ممکن است باعث مخفی ماندن موارد رشد ناکافی یا موارد تاخیر بالینی بلوغ شد.
رشد جبرانی مشاهده شده در برخی از ورزشکاران جوان در دوره های استراحت یا تعدیل تمرینات بر اثر آسیب دیدگی ها، یا متعاقب کناره گرفتن از ورزش، دربردارنده ی شواهد غیر مستقیم است، مبنی بر این که قد نهایی دوره ی بزرگ سالی ممکن است پیوسته تحت تاثیر تمرینات شدید قرار نداشته باشد. وارن گزارش کرده است، کسانی که حرکات موزون را انجام میدهند در دوره های استراحت یا کاهش تمرینات، افزایش تدریجی قد را تجربه می کنند. با این همه، به لحاظ این که رشد جبرانی غالبا تا اوایل دوره ی بزرگ سالی ادامه می یابد، غالبا به سختی می توان تعیین کرد که چه زمان رشد فرد کامل شده و اینکه آیا کوتاهی قد کاملا جبران شده است یا خیر. هر چه میزان تاخیر در بلوغ اسکلتی بیشتر باشد، یا تعادل انرژی منفی تر باشد، خطر ناکافی ماند رشد جبرانی بیشتر خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید